سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه پیام نور شیراز
    1394/02/07  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

رزرو غذای روزانه حداکثر تا یک روز قبل از تاریخ مورد نظر امکان پذیر است
هردانشجو در یک روز تنها می تواند یک وعده غذایی رزرو نماید

کدکاربری: شماره کارت

رمز عبور : کدملی


 
Copyright © 2015 www.Citexco.Com Inc. All rights reserved